ЗГОДА на обробку персональних даних

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, відповідно до вказаної мною інформації на сайті avtograd-rivne.com, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю ТОВ «Вік-Експо» (код ЄДРПОУ 37685735), ТОВ «ВІК ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 36354758), ТОВ «Вік-Кар» (код ЄДРПОУ 38342587) (далі – Компанії) дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних «Клієнти» ТОВ «Вік-Експо», ТОВ «ВІК ПАРТНЕР», ТОВ «Вік-Кар», володільцем якої є зазначені Компанії, на наступних умовах:

1. Мета обробки персональних даних у зазначеній Базі персональних даних:

забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції Володільця, дилерських центрів Володільця, та інших партнерів Володільця, вивчення попиту споживачів, інформування клієнтів про нові моделі товарів, виробника товарів, місця продажу товарів та рекламні акції, що проводяться виробником товарів та/або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, Статуту та Положення про обробку та захист персональних даних Володільця, виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб’єкта персональних даних.

Цілі обробки даних у Базі персональних даних:

 • надання продавцям товарів інформації щодо товарів, споживачів товарів, експлуатації товарів споживачами, виявлених недоліків (браку, поломок тощо) товарів та їх причин;
 • виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов’язань перед споживачами;
 • ведення статистики звернень споживачів та недоліків товарів, поломок та браку, їх причин;
 • надання інформації споживачам про товари, їх виробника та продавців;
 • виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів
 • виконання інших вимог чинного законодавства України.

 

2. Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних для мети та цілей, зазначених вище:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • стать;
 • адреса;
 • зображення;
 • інші відомості про факти та обставини, які характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);
 • відомості про засоби зв’язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти тощо).

 

3. Строк зберігання персональних даних у Базі персональних даних:

Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних:

Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Компаніями та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Компаній здійснюється лише відповідно до їхніх трудових обов’язків. Компанії та розпорядники Бази персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб.
Компанії та розпорядники Бази персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для вищезазначених мети та цілей; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам, зазначеним у цій Згоді; зберігати персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених мети та цілей; знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних Компаній.

5. Порядок поширення персональних даних:

Персональні дані, зібрані Компаніями у Базу персональних даних, можуть бути поширені (передані) Компаніями з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам Бази персональних даних, а також третім особам, яким Компанії зобов’язані надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо); правонаступникам Компаній у випадку реорганізації Компаній.

6. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Компаніями у Базу персональних даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Компаніям дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для вищезазначених мети та цілей; реєстрацію, накопичення, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; здійснювати поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) моїх персональних даних розпорядникам Бази персональних даних та третім особам без повідомлення мене про таке поширення; зберігати мої персональні дані протягом строку, необхідного для вищезазначених мети та цілей; знищувати мої персональні дані після закінчення строку їх зберігання у Базі персональних даних.
Зокрема, я надаю 
Компаніям згоду (дозвіл) поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Компаніями, без повідомлення мене про таке поширення моїх даних, у випадку якщо мої персональні дані у межах зазначеного вище складу та обсягу передаватимуться Компаніями з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам Бази персональних даних та/або третім особам, яким Компанії зобов’язані надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо), правонаступникам Компаній у випадку реорганізації Компаній.

Повідомлення про дії з моїми персональними даними, які Компанії як володілець Бази персональних даних зобов’язані надавати мені як суб’єкту персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних», прошу вручати мені особисто в руки або направляти відповідно до вказаних мною контактних даних.

 

0 304 views